Αρχιτεκτονικές & Στατικές Μελέτες

Οι αρχιτεκτονικές και στατικές μελέτες λαμβάνουν υπόψη τους όλους τους νόμους και κανονισμούς που ισχύουν για τα κτήρια και τις εγκαταστάσεις.